Sök
  • Folkuniversitetets förlags klassiska läromedel i
  • svenska som andraspråk/främmande språk
Sök Meny

Nybörjarsvenska

Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av svenskstuderande utomlands. Nybörjarsvenska har en tydlig grammatisk progression. Texterna bygger på vardagssituationer och har olika språkliga nivåer för att ge eleven ett begrepp om …

Läs mer