Sök
  • Folkuniversitetets förlags klassiska läromedel i
  • svenska som andraspråk/främmande språk
Sök Meny

Inlästa texter till sidorna 6 till 20 i övningsboken

Nybörjarsvenska övningsbok

← Inlästa texter till sidorna 1–5 i övningsboken

1 kommentar

  1. I appreciate the opportunity to use this website for my learning Swedish. I wish I would have known it existed during my call which ended in April. I have continued to study using this site and will do so until the classes resume in September. I look forward to learning over the summer and the upcoming classes.

Kommentarsfunktionen är avstängd.