Sök
  • Folkuniversitetets förlags klassiska läromedel i
  • svenska som andraspråk/främmande språk
Sök Meny

Inlästa texter i läroboken

Nybörjarsvenska lärobok

Här kan man lyssna på lärobokens texter. Observera att justeringar av några av bokens texter har gjorts utan att ljudet har ändrats. Ljud och text överensstämmer därför inte alltid helt.