Sök
  • Folkuniversitetets förlags klassiska läromedel i
  • svenska som andraspråk/främmande språk
Sök Meny

Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk och främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av svenskstuderande utomlands. Nybörjarsvenska har en tydlig grammatisk progression.

Texterna bygger på vardagssituationer och har olika språkliga nivåer för att ge eleven ett begrepp om hur svenskan används i skilda miljöer och situationer. En särskild bildordbok med nära 1 000 ord från centrala vardagsområden finns i slutet av läroboken.

Svenskt uttal ges en grundlig genomgång i övningsboken och på ljudmaterialet. Facit till övningsboken underlättar studier på egen hand. Ordlistor finns på ett flertal språk.

Författare: Ulla Göransson & Hans Lindholm
Illustrationer av Sven Nordqvist.

Nybörjarsvenska lärobokNybörjarsvenska övningsbok